dimecres, 7 d’abril de 2021

Afectació a la declaració de la renda 2020 de les prestacions contributives derivades d'ERTO i de la percepció de l'ingrés mínim vital.

 


Avui 7 d'abril comença la campanya de la renda 2020 i cal alertar que les persones que hagin percebut prestacions contributives d'atur derivades d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) poden veure's afectades.

Les possibilitats d'aquesta afectació són de dos tipus:
- La primera té a veure amb la possibilitat de que s'hagi de presentar obligatòriament la declaració de la renda, ja que el SEPE és considerat un segon pagador.
- La segona té a veure amb el fet d'haver rebut abonaments del SEPE que no eren procedents (abonament indeguts).

D'altra banda, aquesta campanya de la renda també incorpora novetats per a les persones que han estat perceptores de l'ingrés mínim vital, ja que, malgrat que aquesta prestació té consideració de renda exempta de tributació, sí que obliga a presentar la declaració.

Podreu trobar la informació oficial de l'Agència Tributària, detallada per a cadascun d'aquests casos, en aquests enllaços:

- Informació per a contribuents afectats per ERTO el 2020 de cara a la campanya de la renda 2020
- Informació per a perceptors de l'ingrés mínim vital (IMV) el 2020 de cara a la campanya de la renda 2020dilluns, 11 de gener de 2021

Nova Informació Permís Paternitat

 


A partir d'aquest 1 de gener de 2021, el permís per paternitat s'amplia i passa a ser de 16 setmanes.

D’aquesta manera, s'equiparen els permisos dels dos progenitors (mare biològica i l'altra persona progenitora), que són amb el 100% del salari i de forma intransferible. És a dir, que un progenitor no pot cedir setmanes a l'altre.

 

A més, durant les sis primeres setmanes posteriors al part, els dos progenitors estaran de permís obligatori, de forma ininterrompuda i a jornada completa.

La resta del permís, es podrà gaudir en períodes setmanals, ja siguin a jornada sencera o parcial. És a dir, els progenitors poden decidir quan fer les altres 10 setmanes de permís que té cadascun, previ acord amb l'empresa, fins que l'infant compleixi 12 mesos.