dilluns, 15 d’octubre de 2018

Informació negociació #IVConveniLleure: 04/10/2018

Aquí podeu llegir un breu resum sobre quina és la situació actual.


Després de revisar les propostes de la patronal, que signifiquen un retrocés important en les condicions de treball i en els drets adquirits durant aquests anys en els anteriors convenis, veiem la necessitat de negociar prèviament les taules salarials del 2017-2018, abans de continuar un procés que es preveu llarg i complex.No podem permetre continuar perdent poder adquisitiu, i mantenir un nivell econòmic marcat per retallades i anys de crisi econòmica.

Davant d'aquesta proposta ens trobem la negativa d'una patronal, que com a única proposta planteja la recerca conjunta d'alternatives creatives per millorar un sector segons ells intervingut per l'administració. I no preveu pujades salarials  fins a partir del setembre del 2019, condicionades per la baixada de costos (perdre millores socials com permisos, millores d'IT, etc...) i una renovació del sector.El passat 4 d'Octubre vam tenir amb la patronal la 5a reunió de negociació del "IV Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya:◾Sense novetats, la patronal no es mou de la seva postura.👉Nosaltres seguim assegudes a la taula de negociació..... Però deixem clar, el 🕚 corre, i volem fets.⏩ O es materialitza la voluntat de negociar, o es trobaran #Lleureenlluita👇Vols saber les propostes que presenta la patronal per pujar les taules salarials?T'aconsellem que agafis un got d'aigua i estiguis asseguda per llegir-ho.

Et fem cinc cèntims:


💣 Increment salarial: de setembre del 2019 al 2022 un increment de manera fraccionada d'un 3%, i sempre que no hi hagin altres millores socials que impliquin despeses laborals (millores en permisos retribuïts, o en les baixes per IT o accident laboral, etc...). 😱 Un 3% en 6 anys!!!!💥 Malaltia i accident laboral: volen penalitzar la malaltia, traient la cobertura que paga l'empresa quan tens més d'una baixa o accident laboral en un any. 😷💣Flexibilització a la contractació, a partir de l'ampliació de la temporalitat dels contractes eventuals i l'augment del període de prova.💥Permisos retribuïts: Volen eliminar totalment les 35 hores per a exàmens i un dia de permís retribuit en cas d'accident, malaltia greu, hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereix repòs domiciliari o defunció de parents.💣Volen absorbir la Garantia ad personam, eliminant-la progressivament a compte de la pujada del conveni.

INTOLERABLEEstigueu 🧐. Us informarem!

#Lleureenlluita
#AvisoaNavegantes

FONT: "Secció Sindical FPT CCOO"

4 comentaris:

 1. Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. This is an awesome blog. You provide very useful data
  "Luxury Charter tours India
  "

  ResponElimina
 2. Wow! I really appreciate the post that you have written on this topic and made it so clear and understanding, it is a different really a topic and very fewer people can write in a manner that everything gets clear "maharaja express Train Tours india
  "

  ResponElimina
 3. thanks for your article! I have read through some similar topics! However, your post has given me a very special impression, unlike other posts. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone!
  buddhist circuit map

  ResponElimina