dimecres, 24 de desembre de 2014

El lobby de les mútues s'imposa en la Llei de mútués.

@CCOOEducacio: El lobby de les mútues s'imposa en la Llei de mútu...: CCOO rebutja aquesta llei per injusta, perquè potencia un sistema dual del sistema sanitari, trencant el principi d'equitat, i dóna ...

2 comentaris: