dilluns, 17 de febrer de 2014

CCOO porta al TLC la doble escala salarial que pateix el personal de Suport Educatiu de l'IMEB.


CCOO ha iniciat al Tribunal Laboral de Catalunya els tràmits per per tal de sulucionar, via conciliació, la doble escala salarial que pateixen les treballadores de Suport Educatiu de l'IMEB des que aquest va decidir deixar d'incloure en els plecs de condicions la necessitat d'aplicar el conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural.
Podeu decarregar-vos el full actualitat, amb tota la informació sobre la situació actual del personal de suport de les EBM de Barcelona.

1 comentari: